Fotoreading

Een fotoreading is het "lezen"of invoelen van een foto. Dit kan vooraf gaan aan een behandeling om zodoende te voelen waar eventuele blokkades zitten. Hierdoor kan er een nog doelgerichtere healing of behandeling worden gegeven. 

Een fotoreading wordt ook vaak gedaan voorafgaande aan de behandeling van een kind. Dit omdat kinderen vaak moeilijker in staat zijn om aan te geven wat probleemgebieden zijn, of waar eventuele pijn zit. In bovenstaande gevallen wordt natuurlijk alleen een fotoreading gedaan indien er toestemming is van alle betrokkenen. 

Ook kan een fotoreading worden gedaan met een foto van een dierbare overledene. Vaak blijven achterblijvers met heel veel vragen zitten. Aan de hand van een fotoreading kan er vaak berusting en vrede worden bereikt.