Coaching & Counseling

Coaching & Counseling is een vorm van begeleiden waarbij de coach, de cliënt tegelijk zowel uitdaagt als ondersteund in het persoonlijke ontwikkelingsproces van de cliënt. De houding tussen coach en cliënt is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wordt altijd door de cliënt zélf gestuurd. De meest gebruikelijke vorm van deze begeleiding bestaat uit gesprekken. Samen kijken wat er speelt, wat er nodig is en hier actief mee aan de slag gaan. Er worden geen kant en klare antwoorden opgelegd maar coach en cliënt gaan samen op zoek naar de vaardigheden en competenties van de cliënt om op een andere manier met problemen om te gaan. Coaching en counseling is breed inzetbaar, denk bijvoorbeeld aan depressie's, burn-out, trauma's, opvoedproblemen, onzekerheid, laag zelfbeeld etc.