Algemene voorwaarden

De cliënt  gaat bij het maken van een afspraak akkoord met de Algemene Voorwaarden van Praktijk Panta Rhei en verklaard hierbij te hebben kennis genomen van deze Algemene voorwaarden door het lezen hiervan op deze website of tijdens zijn/haar bezoek aan Praktijk Panta Rhei.

Bij verhindering van een individuele gemaakte afspraak, bijvoorbeeld voor massage of healing dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Bij aanmeldingen voor groepsmeditaties geldt dezelfde regel. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden volledig  in rekening  gebracht. De reden van uw annulering is hierbij niet belangrijk, er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Bij aanmelding voor een dag-evenement zoals bijvoorbeeld de ontspan & Ont-moetdag of cursus kan uiterlijk tot 14 dagen van te voren worden geannuleerd. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige cursus- of evenementsgeld te voldoen. De reden hiervoor is dat er bij een groter evenement door mij al vooraf kosten worden gemaakt.  Bij voortijdig beëindigen van het evenement of cursus bent u evengoed verplicht het gevraagde tarief/lesgeld volledig te voldoen. De reden van uw annulering is hierbij niet belangrijk, er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Een dag-evenement, cursus/workshop of groepsmeditatie kan niet worden betaald met een kadobon. 

Praktijk Panta Rhei en haar eigenaar Veronique Deckers zijn niet aansprakelijk, behalve in het geval van duidelijke opzet of schuld, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook aan de cliënt en/of diens eigendommen.

Behandelingen  dienen volgens de geldende prijslijst (zie informatie op de website of in de praktijk) te worden voldaan direct na de behandeling. Er kan niet gepind worden. 

Praktijk Panta Rhei / Veronique Deckers heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat haar uit hoofde van haar functie bekend wordt of is geworden. Met de verstrekte gegevens door cliënt wordt zorgvuldig omgegaan en alleen gebruikt voor de behandeling. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.